Những câu chuyện ở thành phố du lịch biển Nha Trang
2019-05-02 01:35:36 19
Nhân chuyến đi Việt Nam vào tháng 9 năm 2012, qua lời mời và sắp xếp của một số thành viên trong gia đình ông Trần Đình ...