Thời Tiết Biển Nha Trang Hôm Nay Ngày 3-12 | Nha Trang Life
2019-05-02 02:00:25 15
Sau bão số 9 Nha Trang Life mới có dịp xuống biển , và hôm nay là ngày 3 tháng 12 còn vài ngày nữa là tới giáng sinh tiếp đó là ...