Con đường giữa biển đẹp nhất Việt Nam đã bị Xoá Sổ [Update 12/2018]
2019-05-02 02:00:25 15
Cơn mưa lịch sử ngày 18/11/2018 gây biển động đã cuốn sạch cát của con đường trên biển đẹp nhất Việt Nam nối đảo Hòn Bịp và ...