Đi từ đường Trần Phú thành phố Nha Trang đến bãi tắm Dốc Lết *NEW*
2019-05-02 02:00:25 29
Đi từ đường Trần Phú thành phố Nha Trang đến bãi tắm Dốc Lết. Dốc Lết là một trong những bãi biển đẹp nhất của tỉnh Khánh ...