Chiêu cafe sách: Điểm hẹn của người yêu sách
2019-05-02 08:50:17 12
Cafe sách một thời từng khá phổ biến ở Sài Gòn, nhưng thời gian gần đây đang teo tóp dần cùng với sự suy giảm của văn hóa ...