Bé học tiếng Anh lớp 2 qua tên vật | Dạy bé tập nói các loài động vật bằng tiếng Anh | ECE 2
2019-05-02 19:15:22 37
Các bé ơi chúng mình cùng nhau học tiếng anh qua động vật nhé. Video P2 này sẽ giúp bé tập nói các con vật bằng tiếng Anh.