(VTC14)_Hà Nội dùng sách tiếng Anh lớp 10 mới từ năm học này
2019-05-02 19:25:18 15
(VTC14) - Từ năm học 2016 - 2017, mỗi trường THPT tại Hà Nội sẽ có ít nhất 2 lớp 10 sẽ học tiếng Anh theo sách giáo khoa mới.