Lợn Bệnh Được Phù Phép Thành Lợn Mán Giá Cao | VTV24
2019-05-02 20:40:11 30
Những con lợn giống nặng chỉ vài chục kg, ốm yếu, bệnh tật đầy mình; bỗng trở thành lợn mạn bày bán công khai ở Hà Nội.