Bộ văn hóa đề nghị chấn chỉnh việc dâng sao giải hạn.
2019-05-03 01:20:47 9
Cúng sao giải hạn trái với giáo lý đạo Phật, nhưng đang bùng phát ở các chùa chiền vào dịp năm mới. Cục Văn hóa cơ sở (Bộ ...