Tiếng nhật Du Lịch- phần food tour của Nin
2019-05-03 01:20:48 15
mọi người nhấn vào phụ đề để xem với tiếng Việt nhé! tiếng Nhật của mình còn kém lắm, mong mọi người bỏ qua nếu phát âm có ...