#VLOG 25 - Still Cafe - Quán cafe dành cho những người trẻ "cũ kỹ" tại Đà Lạt
2019-05-03 07:25:36 16
Có khi nào bạn tới một địa điểm lạ, vừa nhìn thấy đã vội vàng yêu.. Có lẽ bạn sẽ khó hình dung được Still xinh xắn bây giờ vốn dĩ ...