Tẩy sáng gỗ để sơn Pu một công việc khá độc hại
2019-05-03 13:00:37 25
Tẩy sáng gỗ để sơn Pu một công việc khá độc hại. Nay em đi thăm xưởng Pu thấy anh thợ đang tẩy gỗ để làm gỗ tối màu được sáng ...