Tiếng Trung 518 - Bài khóa giáo trình Hán ngữ 4 bộ mới - Bài 20 - Con số may mắn
2019-05-03 14:16:03 34
Khi học lên Hán ngữ 3,4,5 có không ít bạn gặp khó khăn trong việc đọc bài khóa vì không còn phiên âm nữa. Thấu hiểu điều đó, ...