Ông Vũ Đình Duy bị kỷ luật "thôi việc"
2019-05-03 15:01:12 6
Ông Vũ Đình Duy, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đã ra nước ngoài "chữa bệnh" từ tháng trước, ...