Đất tái định cư có được bán?
2019-05-03 16:45:33 11
Gia đình tôi trước sống ở quận 8, sau nhà bị di dời giải tỏa và được hưởng một suất tái định cư nền đất ở huyện Bình Chánh. Tuy ...