Nhà tái định cư chuyển sang nhà ở xã hội, ai mua?
2019-05-03 16:45:34 17
Tại thành phố Hồ Chí Minh, cả ngàn tỷ đồng ngân sách vẫn còn đang bị chôn cứng trong những khối bê tông của hàng ngàn căn ...