Các mầu giầy đá bóng Nike của Cristiano Ronaldo từ năm 2003 - 2017.
2019-05-04 03:25:12 13
Thương hiệu giầy Nike là thương hiệu mà Cristiano Ronaldo đã dùng từ khi bước vào bóng đá chuyên nghiệp. Cùng nhìn lại các mẫu ...