Học tiếng anh qua tin tức #3: Plastic Pollution - Ô nhiễm rác thải nhựa
2019-05-03 21:05:13 19
Bạn có biết? Các nhà khoa học ước tính trung bình một người trưởng thành đưa vào cơ thể xấp xỉ 2 ngàn hạt vi nhựa mỗi năm ...