NGÀNH NAIL: BẢO VỆ SỨC KHỎE TỪ CÁC HÓA CHẤT ĐỘC HẠI.
2019-05-03 21:05:13 23
Formaldehyde, là chất ướp xác chết, trong thuốc sơn móng tay có thể làm mất trí nhớ và ung thư. Toluene trong thuốc sơn móng ...