Sắp xếp hồ sơ phỏng vấn
2019-05-04 00:25:14 15
Có vài chổ mình đã lấy giấy ra nên k đúng nhưng mình để giấy khác để minh họa cho đầy đủ mình chia sẽ những gì mình biết còn ...