Bài tập vẩy tay * Đạt Ma * Dịch Cân Kinh
2019-05-04 07:50:21 64
Thuyết minh: Như Khuê * Bài tập: Vẩy tay Hai chân mở rộng bằng vai Hai tay duỗi thẳng theo vai, lòng bàn tay úp xuống Duỗi ...