Lớp học Đấu thầu cơ bản tại TP.Hồ Chí Minh
2019-05-04 09:56:21 6
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản (800k) 2. Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao ...