Chuyện một Việt kiều Mỹ về hưu sống ở Đà Nẵng
2019-05-04 03:05:22 19
Đời thường một công dân Mỹ gốc Việt, từ California về hưu sống ở Đà Nẵng: "Về đây đời sống rất thư thả."