Chất biến rỉ, biến đổi gỉ, chống gỉ sét, ăn mòn sắt thép, 0948539533
2019-05-04 10:05:35 17
Chất lỏng màu nâu, nguồn gốc hữu cơ, chuyên dụng cho xử lý bề mặt sắt thép chống ăn mòn trong cơ khí.