CEO 2018 - DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH - Trận 03 Chiến lược nhân sự - CEO ĐỖ HỮU THANH
2019-05-04 10:25:10 5
Tại các DNGĐ, mọi hoạt động của DN thường vẫn dựa trên mối quan hệ thân quen, không thực sự dựa trên khả năng, quyền hạn ...