Tiêu chuẩn VTOS: Nghiệp vụ Lễ tân
2019-05-04 11:00:31 9
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (tiêu chuẩn VTOS) - Nghiệp vụ Lễ tân, dành cho nhân viên Lễ tân làm việc trong khách ...