Tiếng Anh hài hước khắp Việt Nam
2019-05-04 13:15:21 4
Please don't give up on toilet paper = Làm ơn đừng từ bỏ giấy vệ sinh. Try ELSA: https://www.elsaspeak.com/home ...