Tiếng Anh ngố
2019-05-04 13:45:10 9
Nhiều khi các bạn nói không sai ngữ pháp, không sai từ vựng, nhưng rất sai so với cách nói của người bản ngữ. Các bạn xem để ...