Điện Biên – Những tín hiệu vui từ cây cao su
2019-05-04 08:20:41 10
Sau 8 năm triển khai, Công ty cổ phần cao su Điện Biên đang bắt đầu mở cạo những diện tích cao su đầu tiên. Cây cao su đã cho ...