CEO 2018 - DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH - Trận 01 Quản trị chuyên nghiệp - CEO TRẦN VĂN LÊ
2019-05-04 15:26:21 11
Vấn đề của một doanh nghiệp gia đình thuộc lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hàng may mặc. 20 năm trước, doanh nghiệp mới ...