Cảm nhận học viên Viện UCI sau khi hoàn thành khóa học QAQC
2019-05-04 16:25:27 7
Kết thúc khóa học QAQC quản lý chất lượng tại Viện UCI. Một học viên đã tham gia cuộc phỏng vấn tại viện để nói lên suy nghĩ ...