Pound: Môn thể thao mới cho người yêu nhạc | VTC
2019-05-04 17:20:33 8
VTC | Pound, môn thể thao lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, sự kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc và vũ điệu của trống.