Tây Ninh: Nhiều nông dân bỏ vườn vì giá cao su xuống thấp | VTV24
2019-05-04 16:30:28 18
Giá cao su xuống thấp người nông dân tại Tây Ninh phải chặt cây, bỏ vườn. Tây Ninh: Nhiều nông dân bỏ vườn vì giá cao su ...