Hướng đi nào cho người dân chặt bỏ cao su?
2019-05-04 16:30:30 17
Câu chuyện người dân Thanh Hóa chấp nhận nộp phạt để được chặt bỏ cây cao su. Đến thời điểm hiện tại, tại xã Quảng Phú ...