ĐAN QUAI DÉP VỚI HẠT CƯỜM-MẪU 1 (CÔNG VIỆC TẠI NHÀ DỄ LÀM-TRANG TRÍ DÉP LÊ THÊM XINH)
2019-05-04 19:45:30 20
vieclamtainha #trangtri #vieclamthem Nguyên tắc xỏ hạt cườm: 1 chiếc dép sẽ cắt 2 dây , mỗi dây dài 3m7 hoặc 3m8, xỏ 1 hạt ...