Tuyển dụng việc làm Sóc Trăng
2019-05-05 02:51:35 9
"Với 72km bờ biển cùng ba cửa sông lớn thông ra biển, Sóc Trăng là tỉnh có nhiều lợi thế và tiềm năng để phát triển kinh tế biển ...