24 công nhân HAGL tại Lào đã được giải cứu | VTC1
2019-05-05 05:05:25 5
24 công nhân HAGL tại Lào đã được giải cứu | VTC1VTC1 | Chiều 25/7, những công nhân của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai bị cô lập ...