Lào Cai: khó khăn trong phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao
2019-05-05 05:05:26 10
Ứng dụng khoa học công nghệ cao còn giúp nhà sản xuất tiết kiệm các chi phí như nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và do ...