Võ đập ở Lào: Dân chỉ được báo trước 2 tiếng | VTC Now
2019-05-05 05:05:27 5
VTC Now | Đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy bất ngờ vỡ ngày 23/6 khiến nhiều người dân Lào không thể trở tay kịp. Người dân ...