Lào Cai: Triển khai thu thập dữ liệu bản đồ Số
2019-05-05 05:05:27 11
VTC2 | Việc thu thập dữ liệu bản đồ số sẽ có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy du lịch tại địa phương. --- #Tintức #Khoahọc ...