Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nói về dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung
2019-05-05 06:27:01 4
Ngày 15/5, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo về dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung để trình Chính phủ xem xét và trình Quốc hội ...