Giữ gìn kỷ cương công vụ: Về thông tin ồn ào liên quan đến sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng
2019-05-05 08:35:29 12
Về những thông tin trên mạng, liên quan đến hoạt động của sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng, gây bức xúc trong dư luận...Xem ...