Phát biểu khai mạc của Trưởng Khoa
2019-05-05 10:06:44 12
Thầy Phạm Khắc Liệu tuyên bố khai mạc Tiệc mừng 10 năm thành lập Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế.