Khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên| hội diễn văn nghệ Đại học Cần Thơ 2018
2019-05-05 10:06:45 6
Kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Trường Đại học Cần Thơ (31/3/1966 – 31/3/2018); chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập ...