Cách Lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa Lm Giuse Trần Đình Long
2019-05-06 03:05:08 10
kính mời anh chị em đến tham dự cầu nguyện và tham dự thánh lễ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA , do cha giuse TRẦN ĐÌNH ...