Keo đổ chữ quảng cáo - Keo đổ nhựa dùng đổ chữ quảng cáo trong suốt, xuyên sáng Epoxy Resin
2019-05-06 08:50:35 6
Là loại keo được sản xuất theo công thức đặc biệt, chuyên dùng cho ngành quảng cáo Ứng dụng chính: đổ chữ và bản hiệu ...