FBNC - Ngành hàng tiêu dùng: Kênh bán lẻ truyền thống vẫn chiếm ưu thế
2019-05-06 03:15:37 4
Hơn 80% doanh số bán hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam vẫn đến từ kênh thương mại truyền thống, bao gồm khoảng 1,3 triệu ...