Đà Nẵng lúng túng trong xử lý 2 nhà máy thép
2019-05-06 10:25:50 16
VTC1 | Doanh nghiệp bất an không thể kinh doanh, người dân xung quanh nhà máy cũng mệt mỏi và chính quyền thành phố thì tỏ ra ...