Đà Nẵng: đóng cửa 2 nhà máy thép thì doanh nghiệp gặp khó | VOVTV
2019-05-06 10:25:51 14
Để giải quyết ô nhiễm lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương không để 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc tiếp ...