THVL | Yêu cầu hai nhà máy thép ở Đà Nẵng chấm dứt hoạt động gây ô nhiễm
2019-05-06 03:25:53 20
Liên quan đến hoạt động gây ô nhiễm môi trường của 2 nhà máy thép Dana - Ý và Dana - Úc ở thành phố Đà Nẵng, hôm qua ...